KSSR 一年级至5年级最新评分等级

KSSR 一年级至5年级最新评分等级

Perkara
Keterangan
Julat Gred SR untuk Tahun 2015
Untuk Tahun 6 yang lama masih digunakan :

80 - 100 ---> A
60 - 79   ---> B
40 - 59   ---> C
20 - 39   ---> D
01 - 19   ---> E
00 -----   --->TH

Untuk Tahun 1 hingga Tahun 5 berikut ialah julat gred yang baru:

85 - 100 ---> A
70 - 84   ---> B
60 - 69   ---> C
50 - 59   ---> D
40 - 49   ---> E
01 - 39   ---> F
00 -----   ---> TH

Jika semua subjek mendapat E masih dikira MENGUASAI (LULUS), tetapi jika ada walaupun 1 subjek mendapat F maka keputusannya TIDAK
MENGUASAI ( GAGAL)
 

©2009 Template designed by Dynabook :Powered by Dynabook